Foreningen

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:
Foreningens navn er ”Rødovre Dansevenner” og dens hjemsted er i Rødovre Kommune.

§ 2. Foreningens formål:

Stk.1. Formålet er at udvikle medlemmernes interesse, evne og lyst til at opleve dansens mange facetter samt arbejde for, at dans og bevægelse bliver en større del af kulturen for borgerne i det offentlige rum i Rødovre Kommune.

Foreningen ønsker med dans og bevægelse, at den enkelte oplever danseglæde, og vi sammen styrker sundheden, forebygger ensomhed, øger livskvalitet samt deltager i fællesskaber på tværs af alder.

Bestyrelsen

Formand: foreningen er pt. uden formand. Kontaktperson til foreningen er kasserer Jonna Glifberg.

Kasserer: Jonna Glifberg kasserer@roedovredansevenner.dk mobil 22700550

Bestyrelsesmedlem: Leo Skytte

Bestyrelsesmedlem: Tina Jensen

Suppleant: Kaj-Willy Tinndahl

Øvrige, men også vigtige

Revisor: Gitte Møller

Læs vedtægterne af 18.03.21.

Læs referat fra generalforsamling den 21.02.23.

Generalforsamling

Vi afholder ordinær generalforsamling i marts måned 2024.

Rødovre Kulturråd

Rødovre Dansevenner er medlem af Rødovre Kulturråd. Formålet med kulturrådet er at samle lokale kulturelle foreninger, grupper og enkeltpersoner i en paraplyorganisation.


Læs mere her