Foreningen

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:
Foreningens navn er ”Rødovre Dansevenner” og dens hjemsted er i Rødovre Kommune.

§ 2. Foreningens formål:

Stk.1. Formålet er at udvikle medlemmernes interesse, evne og lyst til at opleve dansens mange facetter samt arbejde for, at dans og bevægelse bliver en større del af kulturen for borgerne i det offentlige rum i Rødovre Kommune.

Foreningen ønsker med dans og bevægelse, at den enkelte oplever danseglæde, og vi sammen styrker sundheden, forebygger ensomhed, øger livskvalitet samt deltager i fællesskaber på tværs af alder.

Bestyrelsen

Formand: Birgitte Glifberg kontakt@roedovredansevenner.dk mobil 20213515

Kasserer: Jonna Glifberg kasserer@roedovredansevenner.dk mobil 22700550

Bestyrelsesmedlem: Leo Skytte

Bestyrelsesmedlem: Birgitte Vandug

Suppleant: Kira Glifberg

Øvrige, men også vigtige

Revisor: Gitte Møller


Generalforsamling afholdes onsdag den 16.september 2020 kl.19:00-21:00.

Sted: Rødovregård, Dueslaget, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

§ 7. Dagsorden jf. vedtægterne:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt.


Læs vedtægterne her.

Læs referat af stiftende generalforsamling her.

Rødovre Dansevenner er medlem af Rødovre Kulturråd. Formålet med kulturrådet er at samle lokale kulturelle foreninger, grupper og enkeltpersoner i en paraplyorganisation.