Sponsor

Vi er altid glade for sponsorer, som støtter op om vores forening.

Så kontakt os gerne, hvis du vil hjælpe os godt videre med at udvikle foreningen og medlemmernes interesse, evne og lyst til at opleve dansens mange facetter samt arbejde for, at dans og bevægelse bliver en større del af kulturen for borgerne i det offentlige rum i Rødovre Kommune. Vi ønsker med dans og bevægelse, at den enkelte oplever danseglæde, og vi sammen styrker sundheden, forebygger ensomhed, øger livskvalitet samt deltager i fællesskaber på tværs af alder.

Tak til Rødovre Kommune for at stille lokaler til rådighed for Rødovre Dansevenner.

Tak til Nikolaj Månsson for at skabe vores logo.

Tak til Morten Kjærulff gibbernakker.dk for hjælp med vores hjemmeside.

Læs mere her