Generalforsamling 2024

Generalforsamling i Rødovre Dansevenner 

Onsdag d. 20. marts 2024 kl. 19:00


Sted: Rødovregård, Dueslaget, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab fra det forløbende år til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest d. 13/3 2024
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
– Valg af kasserer for 2 år – Jonna genopstiller
– Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år – Tina genopstiller
– Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år – Kaj Willy genopstiller
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Vel mødt 🙂